ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Κριτήριο ταξινόμησης:

Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ερμηνευτικό συμπλήρωμα

Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 978-960-420-238-9
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
170,00    € 110,00

Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα

Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 978-960-420-310-1
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
190,00    € 130,00
 
Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
Επιμέλεια: Γεωργιάδης Απόστολος
2013
 
290,00 
€ 270,00
 
Ατομικό εργατικό δίκαιο / Αλλαγές στις ατομικές κα...
Βλαστός Στυλιανός
2013
 
140,00 
€ 90,00
 
 
Δίκαιο επιταγής / Δίκαιο συναλλαγματικής
Μάρκου Ιωάννης
2012
 
120,00 
€ 80,00
 
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Βαθρακοκοίλης Βασίλης
2012
 
765,00 
€ 688,00
 
 
Σύνοψη Ποινικού Δικαίου - Γενικό Μέρος
Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
2010
 
110,00 
€ 90,00
 
Σύνταγμα της Ελλάδας και Διεθνείς Συμβάσεις - 1
Κώδικες τσέπης
2009
 
10,00 
€ 3,00
 
 
Ειδικές διαδικασίες κατά τον ΚΠολ Δ. / Η αναίρεση ...
Σινανιώτης Λάμπρος
2008
 
125,00 
€ 85,00
 
Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2007
 
130,00 
€ 110,00
 
 
Ενοχικό Δίκαιο
Γεωργιάδης Απόστολος
2007
 
160,00 
€ 120,00
 
Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος -τα εγκλήματα κατά τ...
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2006
 
70,00 
€ 35,00
 
 
Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος
Ανδρουλάκης Νικόλαος
2005
 
125,00 
€ 90,00
 
Συστηματική Ερμηνεία του Π.Κ. - Άρθρα 1-133
Εποπτεία: Ν. Ανδρουλάκης / Γ.-Α. Μαγκάκης / Ι. Μανωλεδάκης / Δ. Σπινέλλης / Κ. Σταμάτης / Ά. Ψαρούδ
2005
 
130,00 
€ 78,00
 
 
Ενοχικό Δίκαιο
Γεωργιάδης Απόστολος
1999
 
80,00 
€ 40,00
 
Βιβλία ανά σελίδα:
« Προηγ. | σελ.  από 2  | Επόμ. »