Η ευθύνη του εγγυητή και ο παρεπόμενος χαρακτήρας της

Η ευθύνη του εγγυητή και ο παρεπόμενος χαρακτήρας της

Γεωργιάδης Γεώργιος
Έτος Έκδοσης: 2017 Σελίδες: 388 ISBN: 978-960-420-620-9
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 45,00

Αντικείμενο της μονογραφίας αυτής είναι η έκταση και τα όρια της ευθύνης του εγγυητή καθώς και ο στενός σύνδεσμός της με την ασφαλιζόμενη απαίτηση, ο οποίος είναι γνωστός ως «αρχή του παρεπομένου». Τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζονται στη μελέτη είναι: η έννοια του παρεπομένου και τα κύρια χαρακτηριστικά της παρεπόμενης ευθύνης του εγγυητή· οι λόγοι που ώθησαν τον νομοθέτη στην καθιέρωση της αρχής του παρεπομένου· η αντιδιαστολή της από τη συγγενή έννοια της επικουρικότητας· οι αποκλίσεις από τον κανόνα του παρεπομένου και ο δικαιολογητικός λόγος τους· ο τρόπος που επιδρά ο παρεπόμενος χαρακτήρας της εγγύησης στην ευθύνη του εγγυητή, σε κάθε στάδιο της ασφαλιζόμενης απαίτησης, όπως κατά τη γέννηση, τη μεταβίβαση, την απόσβεση και την ικανοποίηση ή εκπλήρωσή της. Επιπλέον αντιμετωπίζονται και ειδικότερα ζητήματα του δικαίου της εγγύησης, όπως η προστασία του εγγυητή ως καταναλωτή στο πλαίσιο του ν. 2251/1994 αλλά και η έκταση της ευθύνης του εγγυητή που έχει υποσχεθεί την καταβολή του καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού.

Η εγγύηση, ένας από τους πιο παλαιούς θεσμούς του Αστικού Δικαίου, προσλαμβάνει σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύει τώρα η χώρα μας, ιδιαίτερη σπουδαιότητα, γεγονός που καθιστά την παρούσα μονογραφία άκρως επίκαιρη και χρήσιμη.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Η εξελικτική πορεία των τραπεζικών ΓΟΣ στο Ελληνικό δίκαιο
Δούβλης Βασίλης
2010
30,00 
€ 27,00
 
Ενοχικές δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης
Κιτσαράς Λάμπρος
1999
41,00 
€ 36,90
 
 
Γενικοί όροι συναλλαγών σε καταναλωτικές και εμπορικές συμβάσεις
Μεντής Γιώργος
2000
20,00 
€ 18,00
 
Αστική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη, Κουμουτζής Νίκος, Γεράκη Κατερίνα
2007
50,00 
€ 45,00