Το Σύνταγμα της Ελλάδας και Διεθνή & Ευρωπαϊκά κείμενα   - 1

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και Διεθνή & Ευρωπαϊκά κείμενα - 1

ενημέρωση Απρίλιος 2016, έκδ.5η
Κώδικες τσέπης
Έτος Έκδοσης: 2016 Σελίδες: 230 ISBN: 978-960-420-607-0
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 10,00

Με την ολοκληρωμένη σειρά “Κώδικες Τσέπης” προσφέρεται στον Έλληνα νομικό η βασική κωδικοποιημένη νομοθεσία σε μια λειτουργική έκδοση, η οποία συνδυάζει το πλεονέκτημα του μικρού σχήματος με τα μικρά λημματικά ευρετήρια. Τα πλεονεκτήματα αυτά ανέδειξαν τους “Κώδικες Τσέπης” σε καθημερινό συνοδοιπόρο όχι μόνο του εξειδικευμένου νομικού, αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πρόσβαση στην βασική νομοθεσία. Όπως χαρακτηριστικά σημείωνε ο Ιωάννης Δόξας στον πρόλογο της αντίστοιχης σειράς “Συνέκδημοι Κώδικες της Ελληνικής νομοθεσίας” – η οποία ξεκίνησε το 1946, αλλά έμεινε ατελής–, «οι μικροί το δέμας και διά τούτο ευκόλως και ακόπως φορητοί, συνέκδημοι κώδικες συμπορευόμενοι, συμπαριστάμενοι και συνομιλούντες κατά πάντα τόπον και χρόνον μετά του κόσμου των νομικών θα καταστήσωσιν εις αυτόν την μετά του κρατούντος δικαίου αναστροφήν και πρόχειρον και ευχερή και εύχαρι».

Η έκδοση περιλαμβάνει το Σύνταγμα της Ελλάδος μετά την αναθεώρησή του με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων («Ψήφιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος» – ΦΕΚ Α΄ 102/2.6.2008). Επίσης, συνοδεύεται από τις βασικότερες διεθνείς συμβάσεις που σχετίζονται με το περί ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων δεύτερο μέρος του Συντάγματος, δηλαδή αφενός την Σύμβαση “διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών” (ΕΣΔΑ) με τα Πρωτόκολλά της, και αφετέρου το “Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα” (ΔΣΑΠΔ) με τα Πρωτόκολλα αυτού. Στην νέα αυτή, 5η έκδοση του Συντάγματος έχει προστεθεί και ο “Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας - Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ. Κράτους.
Κρόμπας Γρηγόριος
2002
75,00 
€ 67,50
 
Σύνταγμα της Ελλάδας και Διεθνείς Συμβάσεις - 1
Κώδικες τσέπης
2009
10,00 
€ 3,00
 
 
Τα πολιτικά δικαιώματα των Ελληνίδων 1864 - 1952
Σαμίου Δήμητρα
2013
39,00 
€ 35,10
 
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
Τσιατούρας Φώτης
2017
 
€ 50,00