ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Παύλου Στέφανος, Σάμιος Θωμάς

Ερμηνεία κατ΄ άρθρον, τόμοι Ι-ΙΙ

Normal 0 false false<...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 149,00
[ αρχική τιμή € 180,00 ]
 
Χρόνος εργασίας
Σκανδάλης Ιωάννης
2017
 
€ 33,00
 
Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - ερμηνευτικό συμπλήρωμα
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα
2016
 
€ 30,00
 
 
Δικαιοσύνη ως θεσμός και ως οργάνωση
Γιαννίδης Ιωάννης
2016
 
€ 20,00
 
Εμπορική Νομοθεσία : [4η ενημέρωση: Ν. 4416/2016]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2016
 
€ 35,00
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.

A century of transformation in politics and political economyFew issues are more central to our present predicaments than the relationship between economics and politics. After Adam Smith looks at how politics and political economy were articulated and altered in the century following the publication of Smith's Wealth of Nations. It considers how grand ideas about the connections between individual liberty, free markets, and social and economic justice sometimes attributed to Smith are as much the product of gradual modificat...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 16,50
[ αρχική τιμή € 33,00 ]
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 12,50
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 7,50
 
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 23,00
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Ειδικές διαδικασίες κατά τον ΚΠολ Δ. / Η αναίρεση κατά τον ΚΠολ Δ
Σινανιώτης Λάμπρος
2008
125,00 
€ 85,00
 
Σύνοψη Ποινικού Δικαίου - Γενικό Μέρος
Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
2010
110,00 
€ 90,00
 
 
Αστικός Κώδιξ, κατ΄άρθρο ερμηνεία
Γεωργιάδης Απόστολος, Σταθόπουλος Μιχάλης
1978
45,00 
€ 20,00
 
Σύνταγμα της Ελλάδας και Διεθνείς Συμβάσεις - 1
Κώδικες τσέπης
2009
10,00 
€ 3,00