ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - ερμηνευτικό συμπλήρωμα
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα

[μετά τον ν.4335/2015]

Μετά την έκδοση του δίτομου έργου “Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας” το 2012, ο νομοθέτης συνέχισε να επιφέρει αλλεπάλληλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν. 4138/2013, 4139/2013, 4172/2013, 4174/2013, 4182/2013, 4198/2013 και 4267/2014), με αποκορύφωμα τις σαρωτικές αλλαγές που επήλθαν σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια του δικονομικού δικαίου με τον Ν. 4335/2015. Η πρόσφατη αυτή ριζική αναθεώρηση του Κώδικα κατέστησε απαραίτητη την έκδοση του...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 30,00
 
Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος, Σταθόπουλος Π. Μιχάλης
2016
 
€ 240,00
 
Αστικός Κώδικας και εισαγωγικός νόμος - 2
Κώδικες τσέπης
2016
 
€ 12,00
 
 
Επιτομή Ποινικού Δικαίου, Γενικό Μέρος
Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
2016
 
€ 60,00
 
Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων -σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διασχηματισμός και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα-
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2016
 
€ 55,00
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.

A century of transformation in politics and political economyFew issues are more central to our present predicaments than the relationship between economics and politics. After Adam Smith looks at how politics and political economy were articulated and altered in the century following the publication of Smith's Wealth of Nations. It considers how grand ideas about the connections between individual liberty, free markets, and social and economic justice sometimes attributed to Smith are as much the product of gradual modificat...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 16,50
[ αρχική τιμή € 33,00 ]
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 23,00
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 7,50
 
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 12,50
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 19,50
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
Επιμέλεια: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2013
290,00 
€ 250,00
 
Ποινικά Χρονικά - Βιβλιοδετημένος τόμος [3 έως 5]
Ποινικά Χρονικά
2015
140,00 
€ 110,00
 
 
Ατομικό εργατικό δίκαιο / Αλλαγές στις ατομικές και στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις συνεπεία της οικονομικής κρίσεως / Πρακτικά θέματα ατομικού εργατικού δικαίου
Βλαστός Στυλιανός
2013
140,00 
€ 110,00
 
Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ερμηνευτικό συμπλήρωμα
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα
2016
170,00 
€ 160,00